மு.க.ஸ்டாலின் பேராசிரியர் கருணாதிதி ராஜா

எனக்கு குரல் வளம் இல்லை; தினந்தோறும் மருத்துவரிடம் சிகிச்சை பெற்று வருகிறேன் : கருணாநிதி

பேராசிரியர் குறிப்பிட்டதை போல எனக்கும் குரல் வளம் இல்லை, நானும் தினந்தோறும் மருத்துவரிடம் சிகிச்சை பெற்றுத் தான் வருகிறேன் என்று…