மூன்றாம் பாலினம்

பாலின மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்துக் கொள்ள ஊதியத்துடன் விடுமுறை

மும்பை பாலின மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்துக் கொள்வோருக்கு ஊதியத்துடன் கூடிய விடுமுறை அளிக்கப்பட உள்ளது. பொதுவாக பாலின பாகுபாடுகள்…

ஓரினச்சேர்க்கையாளர் பேரணியில் கலந்துகொண்ட பிரதமர்!

ஒட்டாவா: உலக நாடுகள் சிலவற்றில் ஓரினச்சேர்க்கையாளர்களுக்கும், மூன்றாம் பாலினத்தவருக்கம்  உரிமைகள் இருக்கின்றன. ஆனால் பெரும்பான்மையான நாடுகளில் இவர்கள் ஒதுக்கப்பட்ட மக்களாகவே…