மூன்று வயது சிறுமியின் வாய்க்குள் பட்டாசு வைத்து வெடித்த சிறுவன்: ஐம்பது தையல்களுடன் சிறுமி கவலைக்கிடம்

மூன்று வயது சிறுமியின் வாய்க்குள் பட்டாசு வைத்து வெடித்த சிறுவன்: ஐம்பது தையல்களுடன் சிறுமி கவலைக்கிடம்

உத்தரப் பிரதேசத்தில் மூன்று வயது சிறுமியின் வாய்க்குள் பட்டாசை வைத்து வெடித்த சிறுவனின் செயல் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. உ.பி….