மூன்று வாக்காளர் அடையாள அட்டை வைத்திருக்கிறார்!: நடிகர் பிரகாஷ்ராஜ் மீது புகார்

மூன்று வாக்காளர் அடையாள அட்டை வைத்திருக்கிறார்!: நடிகர் பிரகாஷ்ராஜ் மீது புகார்

பிரபல நடிகர் பிரகாஷ்ராஜ் மீது மூன்று வாக்காளர் அடையாள அட்டை வைத்திருப்பதாக புகார் கூறப்பட்டிருக்கிறது. தமிழ் உட்பட பல மொழிகளில்…