மேஜர் லீடெல் கோகோய் எங்கள் வீட்டை 2முறை சோதனை செய்தார்: இளம்பெண்ணின் தாய் புகார்

மேஜர் லீதுல் கோகோய் எங்கள் வீட்டை 2முறை சோதனை செய்தார்: இளம்பெண்ணின் தாய் புகார்

காஷ்மீர்: மேஜர் லீதுல் கோகோய் எங்கள் வீட்டை 2முறை சோதனை செய்தார் என்று, அவர் அழைத்துச் சென்ற இளம்பெண்ணின் தாய்…