மோடியால் 2019 பாராளுமன்ற தேர்தல் வெற்றிக்கு பாதிப்பு! ஆர்.எஸ்.எஸ்

மோடியால் 2019 பாராளுமன்ற தேர்தல் வெற்றிக்கு பாதிப்பு! ஆர்.எஸ்.எஸ்

டில்லி, மோடி அறிவித்த பண மதிப்பிழப்பு, விவசாயிகள் பிரச்சினை காரணமாக வர இருக்கும் பாராளுமன்ற தேர்தலில் பாரதியஜனதாவுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும்…