மோடியின் தமிழக வருகை பாஜவுக்கு புத்துயிர் கொடுக்கும் என்று எதிர்பார்த்த கட்சியினர் ஏமாற்றமடைந்தனர்.