மோடி வெளிநாடு சென்றபோது அவருடன் சென்ற தனி நபர்கள் யார் யார்? மத்திய தகவல் ஆணையத்தில் முறையீடு

மோடி வெளிநாடு சென்றபோது அவருடன் சென்ற தனி நபர்கள் யார் யார்? மத்திய தகவல் ஆணையத்தில் முறையீடு

டில்லி: மோடி வெளிநாடு செல்லும்போது, அவருடன் செல்லும் தனிநபர்கள் யார் யார் என்ற விவரம் தெரிவிக்க  மத்திய வெளியுறவுத் துறை…