யுக்ரேனிய போர்க்கப்பலை கைப்பற்றியது ரஷ்யா: உச்சகட்ட பதட்டம்

யுக்ரேனிய போர்க்கப்பலை கைப்பற்றியது ரஷ்யா: உச்சகட்ட பதட்டம்

யுக்ரேன் நாட்டின் மூன்று கடற்படை கப்பல்களை தாக்கி ரஷ்யா கைப்பற்றியுள்ளதை அடுதுத இரு நாடுகளுக்கிடையே உச்சகட்ட பதட்டம் நிலவுகிறது. மேலும்…