ரயில்வே மூத்த குடிமக்கள் கீழ் படுக்கைகள்

மூத்த குடிமக்களுக்கு ஒவ்வொரு ரயிலிலும் 90 கீழ் படுக்கைகள் ஒதுக்கீடு

ரயில்களில் மூத்த குடிமக்களுக்கு கீழ் படுக்கை ஒதுக்கீடு முறை முதன்முதலாக 2007-ம் ஆண்டு அமலுக்கு வந்தது. அப்போது இரண்டாம் வகுப்பு,…