ரஷ்யாவில் நடைபெற்ற பனி மாரத்தான் போட்டி!

ரஷ்யாவில் நடைபெற்ற பனி மாரத்தான் போட்டி!

ரஷ்யாவின் ‘பைக்கால் ஏரி’யில் வருடாந்திர பனி மாரத்தான்  போட்டி நேற்று  நடைபெற்றது.. இந்த ஆண்டு  நடைபெற்ற மாரத்தான் போட்டியில் 32…