ராசி பலன்கள்

2016 புத்தாண்டு பலன் ரிஷப: ராசி அன்பர்களுக்கு..

ரிஷப: ராசி இந்த 2016-ஆம் ஆண்டில், உங்கள் இராசிக்கு சுகஸ்தானத்தில் குரு, சந்திரன் இணைந்து கெஜகேசரி யோகத்தை தந்திருப்பதால், தடைபட்ட…

2016 புத்தாண்டு பலன்: மேஷ ராசி அன்பர்களுக்கு..

மேஷ ராசி இந்த 2016-ஆம் ஆண்டில், உங்கள் இராசிக்கு பஞ்சஸ்தானத்தில் குரு, சந்திரன் இணைந்து, கெஜகேசரி யோகத்தை தந்திருப்பதால், எதிர்பாரா…