ராஜஸ்தான் ஆழ்வார் கொலை: ரக்பர்கான் குடும்பத்துக்கு அரியானா அரசு 8 லட்சம் நிதிஉதவி

ராஜஸ்தான் ஆழ்வார் கொலை: ரக்பர்கான் குடும்பத்துக்கு அரியானா அரசு 8 லட்சம் நிதிஉதவி

சண்டிகர்: நாடு முழுவதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய ராஜஸ்தான் ஆழ்வாரில் ரக்பர்கான் என்ற வாலிபர் பசுவை கடத்தியதாக, பசு பாதுகாவலர்கள்…