ராஜாஜி

சுபவீ எழுதும் போராட்டங்கள் – வடவர் எதிர்ப்புப் போராட்டம்

1950 தொடங்கி 60 வரையிலான 10 ஆண்டுகளை, நாம் ‘போராட்டப் பத்தாண்டுகள்’ என்று அழைக்கலாம். பல்வேறு விதமான, பல்வேறு காரணங்களுக்கான…

சுபவீ எழுதும் போராட்டங்கள் – இந்தி எதிர்ப்புப் போராட்டம் (தொடர்ச்சி)

1937 ஆகஸ்ட் மாதமே, தமிழ்நாட்டின் பிரதமர் ராஜாஜி, பள்ளிக்கூடங்களில் இந்தி இனிமேல் கட்டாயப் பாடமாக இடம்பெறும் என்று அறிவித்துவிட்ட போதிலும்,…

சுபவீ எழுதும் போராட்டங்கள் – இந்தி எதிர்ப்புப் போராட்டம்

இந்தியா விடுதலை பெறுவதற்கு அரை நூற்றாண்டு முன்பு தொடங்கி, இன்றுவரையில் நாட்டில் தீராமல் இருக்கின்ற சிக்கல் ஒன்று உண்டென்றால், அது…

சுபவீ எழுதும் போராட்டங்கள் – கோயில் நுழைவுப் போராட்டங்கள்

தமிழ்நாட்டில் கோயில் வழிபாட்டு மரபு பிற்காலத்தில்தான் வந்தது. தொடக்கத்தில் தமிழர்கள் நடுகல் வழிபாட்டினையே மேற்கொண்டிருந்தனர். நெருப்பை வழிபடும் சமய முறையை…

ஜஸ்டிஸ் கட்சியின் வீழ்ச்சி – திரு. வெங்கடேஷ் எழுதும் நினைவு மட்டுமே நிரந்தரம் கட்டுரை

1900 களில், பிராமணர்கள் மட்டும் என்னும் பலகை குறிப்பாக மைலாப்பூர் மற்றும் திருவல்லிக்கேணி உணவகங்களில் தென்படுவது வழக்கம். இதை எதிர்த்து…

தமிழ் இசை இயக்கம் – திரு. வெங்கடேஷ் எழுதும் நினைவு மட்டுமே நிரந்தரம் கட்டுரை

1943 ல் பேசப் பயன்படுத்தப்படும் இனிமையான தமிழ் மொழியில் ஏன் பாடக்கூடாது என ஒரு கேள்வி எழுந்தது. ஜமின்தாரர்களின் ஆதரவுடன் …

அட!: பெரியார் –ராஜாஜி ரகசிய பேச்சில் உடன் இருந்த இன்னொருவர்!

ஒரு திருமணம், பெரும் அரசியல் புயலை உருவாக்கியது என்றால், அது பெரியார் – மணியம்மை திருமணம்தான். 9.7.1949 அன்று திருமணம் நடந்தது….