ராஜா மகேந்திர சிங் பிரதாப்

அலிகார் இஸ்லாமிய பல்கலைக்கழக நிலத்தைத் திரும்பக் கோரும் அரச வம்சத்தினர்

லக்னோ அலிகார் இஸ்லாமிய பல்கலைக்கழகத்துடனான ஒப்பந்தம் முடிந்ததால் அரச வம்சத்தினர் அந்த நிலத்தை திரும்பக் கோரி உள்ளனர், அலிகார் இஸ்லாமிய…

You may have missed