ராஜ்கோடி

கொரோனா ஊற்றுக் கண் ஆன ராஜ்கோட் : இரு தினங்களில் 100 க்கும் மேற்பட்டோர் மரணம்

ராஜ்கோட் கடந்த இரு தினங்களில் 100 பேருக்கு மேல் கொரோனாவால் மரணம் அடைந்ததால் ராஜ்கோட் நகரம் குஜராத்தின் கொரோனா ஊற்றுக்…