ரிசர்வ் வங்கி கட்டுப்பாடு

யெஸ் வங்கி கட்டுப்பாட்டுக்கு சில மணி முன்பு ரூ.265 கோடி எடுத்த குஜராத் நிறுவனம்

வடோதரா ரிசர்வ் வங்கியின் கட்டுப்பாட்டுக்கு சில மணி நேரம் முன்பு யெஸ் வங்கியில் இருந்து ரூ.265 கோடியை ஒரு குஜராத்…