ரூ80000 கட்டணம்

8 மணி சிகிச்சை.. ஆளை காலி செய்த ஆஸ்பத்திரி ’பில்’ ரூ. 80 ஆயிரம்..

8 மணி சிகிச்சை.. ஆளை காலி செய்த ஆஸ்பத்திரி ’பில்’ ரூ. 80 ஆயிரம்.. மும்பையின் பேஷன் சாலையில் துணி வியாபாரம் செய்து வந்த…