ரெயிலை மாற்றுப் பாதையில் திருப்பிவிட்ட ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் சஸ்பெண்ட்

ரெயிலை மாற்றுப் பாதையில் திருப்பிவிட்ட ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் சஸ்பெண்ட்

லக்னோ: உ.பி.யில் ரெயிலை தவறான பாதையில் கொடி அசைத்து அனுப்பிய ஸ்டேசன் மாஸ்டர் வி.எஸ்.பாண்டே சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார். உ.பி. மாநிலம்…