‘ரெய்டு அமைச்சர்’ மீது என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது! மத்தியஅரசுக்கு ஸ்டாலின் கேள்வி

‘ரெய்டு அமைச்சர்’ மீது என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது! மத்தியஅரசுக்கு ஸ்டாலின் கேள்வி

சென்னை, தொழிலாளர்கள் தினத்தை முன்னிட்டு மேதின பூங்காவில் மரியாதை செலுத்தினார் திமுக செயல்தலைவர் ஸ்ட்லின். அப்போது, ரெய்டு நடத்தப்பட்ட தமிழகஅமைச்சர்…