ரோபோ 2.0 ஒளிபரப்பு உரிமை ரூ.110 கோடி…ஜீ டிவி சாதனை