லக்னோ ஏடிஎம்-ல் நிறம்மாறிய ரூபாய் நோட்டுக்கள்…!

லக்னோ ஏடிஎம்-ல் நிறம்மாறிய ரூபாய் நோட்டுக்கள்…!

லக்னோ, லக்னோவில் ஏடிஎம் இயந்திரத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட 2000 ரூபாய் தாள்கள் நிறம் மாறிய நிலையில் இருந்தது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி…