லண்டன் மேயர்

லண்டன் மேயர் தேர்தல் : சாதிக் கான் அபார வெற்றி

லண்டன் மாநகரின் முதல் முஸ்லிம் மேயராக ‘சாதிக் கான்’ வெற்றிபெற்றார் ! தற்போது லண்டன் மேயராக இருக்கு போரிஸ் ஜான்சனின் பதிவிகாலம்…

லண்டன் மேயர் தேர்தல் 2016: முதன் முறையாக ஒரு முஸ்லிம் தேர்வு ?

லண்டன் மாநகரின் முதல் முஸ்லிம் மேயராக ‘சாதிக் கான்’ தேர்வு: தற்போது லண்டன் மேயராக இருக்கு போரிஸ் ஜான்சனின் பதிவிகாலம்…