லால்சவுக்கில் ‘பரூக் அப்துல்லா கன்னத்தில் அறையனும்’! பாஜ சூரஜ்பால்

லால்சவுக்கில் ‘பரூக் அப்துல்லா கன்னத்தில் அறையணும்’! பாஜ சூரஜ்பால்

சண்டிகர், காஷ்மீர் முன்னாள் முதல்வர் பரூப் அப்துல்லா கன்னத்தில் லால் சவுக் மைதானத்தில் வைத்து அறைய வேண்டும் என்று பாஜக…

You may have missed