வங்கி கணக்குடன் ஆதார் எண்ணை இணைக்காவிட்டால் கணக்குகள் முடக்கம்..!