வரலாற்றில் புதிய உச்சம்

தங்கம் விலை வரலாற்றில் புதிய உச்சத்தை எட்டியது

சென்னை சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை மிகவும் உயர்ந்து புதிய வரலாற்று உச்சத்தை தொட்டு உள்ளது. தற்போது திருமண சீசன்…