வரலாற்று சாதனை படைத்தார் குத்துச்சண்டை வீராங்கனை மேரி கோம்

வரலாற்று சாதனை படைத்தார் குத்துச்சண்டை வீராங்கனை மேரி கோம்

உலக மகளிர் குத்துச் சண்டைப் போட்டியில் ஆறாவது முறையாக தங்கப் பதக்கம் வென்று இந்திய வீராங்கனை மேரி கோம் வரலாற்று…