வரி தாக்கல் செய்ய ஆதார் எண் கண்டிப்பா தேவை: மத்திய அரசு