வர்த்தக முன்னுரிமை நாடுகள்

அதிக வரி: வர்த்தக முன்னுரிமை நாடுகள் பட்டியலில் இருந்து இந்தியாவை நீக்கமா? டிரம்ப்

நியூயார்க்: இந்திய அதிகமான வரி விதிக்கும் நாடு என்று குற்றம்சாட்டியுள்ள அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப்,  வர்த்தக முன்னுரிமை நாடுகள் பட்டியலில்…