வழிக்கு வந்தார் “இம்சை அரசன்” வடிவேலு!

வழிக்கு வந்தார் “இம்சை அரசன்” வடிவேலு!

இம்சை அரசன் இரண்டாம் பாக படப்பிடிப்புக்கு வராமல் முரண்டு பிடித்துக்கொண்டிருந்த வடிவேலு இப்போது வழிக்கு வந்துவிட்டார். சிம்பு தேவன் இயக்கத்தில்…