வாகனம் நிறுத்த இடமில்லாத லாட்ஜுகளை உடனே மூடு! ஐகோர்ட்டு அதிரடி

வாகனம் நிறுத்த இடமில்லாத ஓட்டல்களை உடனே மூடு! ஐகோர்ட்டு அதிரடி

சென்னை, வாகனங்கள் நிறுத்த இடமில்லாத ஓட்டல்களை உடனே மூட சென்னை ஐகோர்ட்டு அதிரடி உத்தரரவு பிறப்பித்து உள்ளது. சென்னையைச் சேர்ந்த…