வாக்குபதிவு ஒப்புகை சீட்டு இயந்திரம் வாங்க மத்திய அரசு ஒப்புதல்!

வாக்குபதிவு ஒப்புகை சீட்டு இயந்திரம் வாங்க மத்திய அரசு ஒப்புதல்!

டில்லி, யாருக்கு வாக்களித்தோம் என்று அறிந்து கொள்ளும் வகையில் ஒப்புகைச்சீட்டு வழங்கும் இயந்திரம் வாங்க தேர்தல் கமிஷன் நிதி ஒதுக்க…