வார ராசிபலன்: 16.11.2018முதல் 22.11.2018 வரை! வேதா கோபாலன்

வார ராசிபலன்: 16.11.2018 முதல் 22.11.2018 வரை! வேதா கோபாலன்

மேஷம் சிஸ்டர்ஸ் மற்றும் சகோதரர்கள் அனுசரணையா இருப்பாங்க. கட்லெட் சமூசாவுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் கொடுத்து மம்மி அல்லது மனைவி கையால்…