வார ராசிபலன்: 23.11.2018 முதல்  29.11.2018 வரை  –  வேதா கோபாலன்

வார ராசிபலன்: 23.11.2018 முதல்  29.11.2018 வரை  –  வேதா கோபாலன்

மேஷம் அவசரம் அவசரமாய் முயற்சி செய்துட்டு வேக வேகமாய்ப் பலனை உடனடியாய் எதிர் பார்த்தா எப்பிடிங்க? அரச மரத்தை சுற்றிட்டு…