விஏஓ

காலியாக உள்ள இடங்களுக்கு 1,000 தற்காலிக விஏஓக்களை பணியமர்த்த தமிழக அரசு முடிவு

சென்னை: காலியாக உள்ள இடங்களை ஈடுகட்ட, ஓய்வு பெற்ற 1,000 கிராம நிர்வாக அலுவலர்களை (விஏஓ)பணியமர்த்த தமிழக அரசு முடிவு…