விஜய் ரசிகர்கள் மீது புகார் அளிக்க வந்த நடிகர் கருணாகரன்: திருப்பி அனுப்பிய காவல்துறை

விஜய் ரசிகர்கள் மீது புகார் அளிக்க வந்த நடிகர் கருணாகரன்: திருப்பி அனுப்பிய காவல்துறை

தனக்கு கொலை மிரட்டல் விடுவதாக நடிகர் விஜய் ரசிகர்கள் மீது புகார் அளிக்க வந்த நடிகர் கருணாகரனை காவல்துறை அதிகாரிகள்…