விபூதி

திருநீறு ஏன் நெற்றியில் பூச வேண்டும்… அதன் பலன்கள் என்ன?

‘நீரில்லா நெற்றி பாழ்’ என்று ஆன்றோர்கள் சொல்வதுண்டு. ஒவ்வொருவரும், தங்களது நெற்றி யில், விபூதியோ திருமண்ணோ இட்டுக்கொள்வது, இந்துக்களின் பாரம்பரியம்….

விபூதி (திருநீறு) எந்தெந்த விரல்களால் விபூதியை பூசலாம்!

  விபூதி (திருநீறு) எந்தெந்த விரல்களால் விபூதியை பூசலாம்!  காண வினியது நீறு கவினைத் தருவது நீறு பேணி யணிபவர்க்…