விமானநிலையங்கள

7 விமானநிலையங்களில் கை லக்கேஜ்களுக்கு நாளை முதல் ‘சீல்’ கிடையாது

டெல்லி: 7 விமானநிலையங்களில் பயணிகள் கை லக்கேஜ்களுக்கு முத்திரை மற்றும் சீல் வைப்பது நாளை முதல் நிறுத்தப்படுகிறது. இந்திய விமானநிலையங்களில்…