விருதுகளில் தமிழ் மொழி புறக்கணிக்கப்படவில்லை: மத்தியஅரசு

விருதுகளில் தமிழ் மொழி புறக்கணிக்கப்படவில்லை: மத்தியஅரசு, தமிழக அரசு விளக்கம்

சென்னை: செம்மொழி தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம் பரிந்துரைக்கும் குடியரசுத் தலைவர் விருதுகளில் தமிழ்மொழி புறக்கணிக்கப்படவில்லை என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சகமும்,…