விருந்தோம்பலில் ஜீரோ

புலம்பெயர்ந்து வந்தவர்களிடம் முகம் சுளிக்கும் முன்னேறிய நாடுகள்: விருந்தோம்பலில் ஜீரோ

  விருந்தோம்பல்: வெளிநாட்டிலிருந்து ஒருவர் வந்திருக்கிறாரென்றால் இந்தியாவில் அவருக்கு கிடைக்கும் மரியாதையே அலாதிதான். ஆனால் மற்ற நாட்டினர் தங்கள் நாட்டுக்கு…