விலங்குடன் உடலுறவு கொள்வது தவறில்லை என்று சொன்னாரா அமீர்?

விலங்குடன் உடலுறவு கொள்வது தவறில்லை என்று சொன்னாரா அமீர்?

திரைப்பட இயக்குநர் அமீர், “ஒரு ஆணுக்கு விலங்குடன் உறவுகொள்ள வேண்டும் என்று உணர்வு ஏற்பட்டால் அதுவும் ஒரு உணர்வுதானே.. அதை…

You may have missed