விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர்

அவமானம்!: இந்திய அமைச்சரின் அடாவடி: ஒலிம்பிக் கமிட்டி எச்சரிக்கை!

ரியோ டி ஜெனீரோ: ஒலிம்பிக் கிராமத்தில்  அடாவடியாக நடந்து கொண்டார் என்று இந்திய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் விஜய் கோயல் மீது…