விவசாயிகளின் தற்கொலைக்கு இதுவும் ஒரு காரணம்!

விவசாயிகளின் தற்கொலைக்கு இதுவும் ஒரு காரணம்!

மழை பொய்த்தோ அதீத மழை பெய்தோ விவசாயம் பாதிக்கப்படுவது, கடன்தொல்லை போன்ற காரணங்களால் விவசாயிகள் தற்கொலை செய்துகொள்வதாக செய்திகள் தொடர்ந்து…