விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக பிரதமரை சந்திப்போம்! தீர்மானம் குறித்து ஸ்டாலின்

விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக பிரதமரை சந்திப்போம்! தீர்மானம் குறித்து ஸ்டாலின்

சென்னை, இன்று நடைபெற்ற அனைத்துக்கட்சி கூட்டத்தை தொடர்ந்து பேசிய ஸ்டாலின், விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக அனைத்து கட்சி பிரதிநிதிகளுடன் பிரதமரை சந்தித்து…