“விஸ்வாசம்” மோஷன் போஸ்டர் : இந்திய அளவில் ட்ரெண்ட் ஆனது

“விஸ்வாசம்” மோஷன் போஸ்டர் : இந்திய அளவில் ட்ரெண்ட் ஆனது 

அஜித் நடித்துள்ள, “விஸ்வாசம்” o; மோஷன் போஸ்டர் இந்திய அளவில் ட்ரெண்டாகியிருக்கிறது. விஸ்வாசம் அறிவிப்பு வந்ததில் இருந்து அதன் தகவல்கள்…