வீடியோவில் புகார் கூறிய ராணுவ வீரரின் விருப்ப ஓய்வு மனு நிராகரிப்பு

வீடியோவில் புகார் கூறிய ராணுவ வீரரின் விருப்ப ஓய்வு மனு நிராகரிப்பு

டெல்லி: ராணுவ வீரர்களுக்கு மோசமான உணவு வழங்குவதாக சமூக வலைதளத்தில் புகார் கூறிய எல்லை பாதுகாப்பு வீரரின் விருப்ப ஓய்வு…