வீராணம் ஏரி

நடப்பாண்டில் 2வது முறையாக முழுக்கொள்ளவை எட்டியது வீராணம் ஏரி! விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி

சென்னை: நடப்பாண்டில், நடப்பாண்டில் 2வது முறைகாக முழுக்கொள்ளவை எட்டி உள்ளது  வீராணம் ஏரி. இதனால்  விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்து உள்ளனர்….