வெள்ளிக்கிழமை பங்குனி உத்திரம்: குலதெய்வ வழிபாடு முக்கியம்