‘வெள்ளி மங்கை’

பரிசு குவியலில் ‘வெள்ளி மங்கை’ சிந்து!

  ரியோடிஜெனிரோ: ரியோ ஒலிம்பிக்கில் பேட்மிண்டன் போட்டியில் வெள்ளிப்பதக்கம் வென்று இந்தியாவிற்கு பெருமை தேடித்தந்த  ‘வெள்ளி மங்கை’  சிந்துவிற்கு வாழ்த்துக்களும்,…