வெள்ள நிவாரண சந்திப்பின் பொழுது உணவு பொட்டலத்தை அலட்சியமாக வீசி எறிந்த அமைச்சர்!

வெள்ள நிவாரண சந்திப்பின் பொழுது உணவு பொட்டலத்தை அலட்சியமாக வீசி எறிந்த அமைச்சர்!

வெள்ள நிவாரண சந்திப்பின் பொழுது உணவு பொட்டலத்தை அலட்சியமாக வீசி எறிந்தாக கர்நாடக பொதுப்பணித்துறை அமைச்சரும், முதல்வர் குமாரசாமியின் சகோதரருமான…